Hvad betyder kursen i en investeringsforening? Skal man investere i investeringsforeningen eller investeringsforeningens afdeling med en høj eller en lav kurs? Har nogenlunde styr på kursen i en virksomhedsaktie: Det er noget med udbud, efterspørgsel, forventninger til virksomheden og virksomhedens værdi. Men hvordan er det med kursen i en investeringsforening?

Jeg har fået følgende forklaring. Man kan ikke sammenligne kurserne investeringsforeningerne eller afdelingerne i mellem. Hvis en investeringsforening lige har startet en afdeling med en bestemt sammensætning af værdipapirer, så vil kursen typisk være omkring 100. Hvis en afdeling har et par år på bagen, så vil kursen typisk være over hundrede. Lad os sige 125, hvis det er gået godt.

Jeg fandt også ud af, at jeg så afdelinger med en kurs under 100 fx 89 også i investeringsforeninger, der er kendt for at være ok. Hvad betød det så? Var det virkelig skidt? Man kan sige, at en kurs under 100 viser, at det ikke går så godt med investeringen, og at man ikke tjener penge. Men det kan skyldes, at afdelingen er på et marked, der er turbulent eller har været turbulent det pågældende år. Her må man jo undersøge over en årrække, eller om det er en afdeling med meget stor risiko. Det kan sagtens være at kursen på 89 er ok, hvis man på det pågældende marked eller med den pågældende sammensætning af investeringer i gennemsnit ender på kurs 75 – så har foreningen jo gjort det bedre end markedet som helhed. Det kan man også undersøge. Denne sammenligning hedder benchmark.