“Afkastet kan både være i form af en kurs-stigning eller som et kontant udbytte. Afkastet inkluderer med andre ord både kursændringer og kontante udbytter”

”Afkast er betegnelsen for, hvor meget en investering er vokset eller har tabt i værdi. Afkastet bliver enten opgjort i procent eller i kroner, hvor man ser på, hvor meget 100 kr. er blevet til over en given periode på eksempelvis et kalenderår, indeværende år eller på 1, 3, 5 eller 10 års sigt” (fra Sparinvest)
Hvis jeg køber investeringsbeviser for 80.000kr til kurs 100 og kursen over tid stiger til 120, så kan jeg sælge investeringsbeviserne for 20% mere end den kurs, de er købt til. Dvs. jeg kan sælge til 96.000kr, da jeg har tjent 20% på kursstigninger og det er 16000kr (80000kr (min investering) 16000kr (kursgevinst) =96000kr)
Ud over kursgevinst får jeg i dette tænkte eksempel udbetalt udbytte på 4.000kr i min investeringsafdeling. En kursgevinst på 16000kr og et udbytte på 4000kr betyder at jeg har tjent 20.000kr = afkast. Og da jeg har investeret 80000kr givet det en forrentning ( eller et afkast) på 25% i investeringsperioden.
Som jeg har nævnt i min blog ”Afkast er ikke hurtige penge!” fra 19. Februar 2014, så forudsætter beregninger af afkast, at man har geninvesteret udbyttet:
”Det er imidlertid vigtigt at være opmærksom på, at afkastet normalt er beregnet ud fra en forudsætning om, at alle kontante udbytter er blevet geninvesteret løbende.” (fra Sparinvest)
Læs mere om udbytte på ordlisten
Det er meget let af finde oversigter over afkast i de enkelte investeringsforeninger og investeringsafdelinger. Fx har jeg brugt investeringsforeningsrådets hjemmeside (www.ifr.dk), hvor man let kan sammenligne. De har fx afkaststatistikker. Fx ligger der en statistik for januar 2014 (vi er nu midt i februar), så det opdateres løbende, ser det ud til.