Tobaksaktier : Er etik så enkelt?

Tobaksindustrien blev i oktober ekskluderet fra FNs etiske netværk Global Compact. Det har afstedkommet diskussioner, om pensionsselskaberne og deres holdning til at investere i denne industri. Jeg tager det op, fordi debatten udstiller et kompliceret emne.

For det første er det ikke ulovligt at ryge. Det er sundhedsskadeligt – men ikke ulovligt. Så det bliver et etiske spørgsmål – hvad synes du er rigtigt og forkert. Det er et følelsesmæssigt emne, hvor man kan have meget stærke holdninger – for eller i mod.

TV2 Nyhederne og Politiken har lavet en spørgeundersøgelse, der illustrerer de stærke holdninger meget godt. 45 % er villige til at få udbetalt 2% mindre for at undgå investeringer i tobaksindustrien. 43 % kan godt acceptere at 2% kommer fra investeringer i samme industri. 12 er i tvivl.

Et let emne

For det andet er tobak et meget let emne, at bringe op – alle har en holdning til cigaretter. Det viser svarene også. Hvad kender vi fx til Facebook og deres komplicerede regler for adgang til data, som kunne være et lige så centralt et etisk spørgsmål at stille de danske pensionsopsparere. Hvor meget skal disse private firmaer, som pensionskasserne også kan investere i have adgang til data om du og jeg? Hvis det etiske skal i højsæde, kan der stilles rigtig mange spørgsmål til pensionsselskaberne.

For det tredje tror jeg de færreste aner, hvad 2% vil svare til i rede penge. Er det et engangsbeløb, eller er det i hele perioden, du er pensioneret? Det kan i princippet være 25 år. Personligt aner jeg det ikke. 2% lyder ikke af meget – men med renters rente osv. hvad reduceres opsparingen så med?

En signalværdi

Når det så er sagt, er det positivt, at vi tager stilling til det, der investeres i. Det synes jeg, vi har pligt til, og det er et emne jeg har berørt i flere år. Lad os bliver aktive ejere af vores pensionsselskaber. Men vi skal være varsomme med, at det vi faktisk vil have indflydelse på, også er det, der betyder mest for miljø og mennesker. Det er let at tage stilling til en cigaret, men det meste omkring etik er langt mere kompliceret end det.

Min egen position

Skribenten er ikke-ryger og har ingen enkelt aktier i tobaksindustrien, da jeg forsøger at investere så ansvarligt som muligt og har personlige etiske holdninger, som jeg forsøger at investere efter. Derfor ved jeg også, hvor kompliceret de etiske spørgsmål er. Det bliver ofte det mest enkle, medierne kaster sig over. Det er det, der giver størst trafik på de hjemmesider, der også er styret af store internationale virksomheder – som dit pensionsselskab også kan investere i.

Opsparing i frie midler giver frihed

Det er ikke noget at sige til, at danskere har mange penge stående på deres bankkontis. Det er frie midler. Med de restriktioner, der er blevet for, hvornår du må bruge din pensionsopsparing( 3 år før den officielle pensionsalder), er der brug for penge på kontoen. Især hvis du vil træffe dine egne valg på et tidspunkt i livet. Det ønske har rigtig mange danskere.

Mange drømmer om at gøre noget helt andet end det fastlagte mønster, som mange af os er underlagt. Ofte kræver ændringer kapital. Den kan man få gennem at spare op i sin bolig, eller man kan vælge at lægge penge til side af sine frie midler.

Mange kendte jobs forsvinder og overtages af robotter inden for en relativ kort årrække. For at overleve i en verden med projektansættelser og jobs som skabes løbende, mener et magasin som Forbes (www.forbes.com), at det bliver vigtigt at have styr på sin egen økonomi og ikke mindst have en kapital, som du kan tære på.

Dine pensionspenge er båndlagde

Som den danske opsparingspolitik nu er blevet skruet sammen, har du kun et reelt valg. Det er at spare op i frie midler. ”Båndlagde” pensionsopsparinger må kun hæves få år før du bliver pensioneret. Og guderne må vide, hvornår det ender med at blive?

Jeg tror det er grundene til, at flere og flere yngre mennesker henvender sig til mig og begynder at interessere sig for at investere.

Du skal være din egen kapitalforvalter

Hvis de midler du har stående på bankkontoen skal batter noget, når du skal bruge dem, så er det meningsfuldt at lade dem yngle. Her har investeringer traditionelt været et godt bud.

Om det er samfundsmæssigt sundt, at vi alle skal være vores egne kapitalfovaltere i en ung alder for at overleve, er op til hver enkelt at vurdere. Men det er den vej vinden blæser!

 

 

En god historie: Cirkulær økonomi og investeringer

Cirkulær økonomi giver god mening, når man er optaget af bæredygtighed. ”Cradle to Cradle” – eller ”Vugge til Vugge” – virksomheder, hvor man sikrer vækst uden at bruge naturens ressourcer, bør inden længe være en markedsført portefølje-mulighed for os, der investerer og et fast indslag i erhvervssektionerne.

Danske virksomheder er i gang

På et foredrag med danske Troldtekt, der producerer akustikplader af træ og cement, viser det sig, at virksomheden har en omfattende international certificeringen af ”Cradle to Cradle”. De genanvender stort set alt og skaber dermed vækst og innovative løsninger uden at gå på kompromis med det bæredygtige.

Jeg tjekkede straks virksomheden, da jeg kom hjem. Her var noget jeg gerne ville investere i. Virksomheden bruger danske ”råvarer” (træ og cement). De har så stor genanvendelse i alle processer, at man må tage hatten af. Men succesfulde Troldtekt er ikke børsnoteret. Så jeg kom ikke længere den dag med at investere i virksomheder, der er langt i forhold til en cirkulær økonomi og dermed bæredygtighed.

Lad os få fokus fra branchen

Det er ikke stor fokus på cirkulær økonomi i investeringskredse eller hos de medier, der skriver om investeringer. Det er derfor svært for en almindelig investor at finde mulige emner til en strategi med fokus på cirkulær økonomi.

Modsat det generelle bæredygtigheds begreb, som er ret flydende i danskernes bevidsthed, er det noget lettere at forholde sig til kravene i den cirkulære økonomi og ”cradle to cradle”. Her certificerer man inden for alt der genanvendes (varme, vand, spild). Dermed må det – alt anden lige – være lettere for investeringseksperter at finde virksomheder, som er langt i at tænke den cirkulære økonomi ind i strategien.

I fremtiden bliver cirkulær økonomi en selvfølge

I Finland har man allerede for to år siden lavet en strategisk målsætning og en national handlingsplan for cirkulær økonomi. I Danmark er det endnu på erklærings-niveau, selv om der findes virksomheder, der arbejder meget bevidst med det i strategien. De er godt klar over, hvilken konkurrencemæssig gevinst det også bliver.

Mit håb er, at vi almindelige investorer kan støtte disse virksomheder, og at det bliver en certificering som fremadrettet kan bruges af investorer.

Hvad med en mandags sektion i de store erhvervsaviser med fokus på investering og cirkulær økonomi? Et øget strategisk fokus fra medierne på dette område må vel efterhånden være på sin plads. Vi kan vel ikke blive ved med at fastholde, at den lineære økonomi er vejen frem i alt der skrives hos de toneangivende?

Hvad med en portefølje af 10 virksomheder med vægt på cirkulær økonomi? Det ser jeg frem til som en mulighed om ganske få år. Indtil da må jeg nærlæse prospekter for at få øje på den oplagte gode historie. De findes – der skal bare være noget til at fortælle dem.

Indeks og ETF: Større gennemsigtighed til omkostninger med Mifid II

Jeg er en stor fortaler for både de danske indeks investeringsforeninger og de udenlandske ETF´er. Begge repræsenterer en mulighed for at sprede sin investering og samtidig gøre de årlige omkostninger mindst mulige.

 

Du kan nå alle markeder

Når man er dansk amatørinvestor, er der en lang række markeder, som man ikke har direkte adgang til. Det kunne fx være Canada eller Indien. Men gennem fx ETF´er kan man investere i et bredt indeks af canadiske virksomheder, eller man kan vælge en indeksbaseret investeringsforening som fx investere i aktier i Fjernøsten (med hovedvægt på Indien).

 

Spredning af risiko

Samtidig er der den oplagte fordel, at du får spredt en enkelt investering på rigtig mange brancher. Dermed spreder du din risiko. Hvis den finansielle sektor klarer sig godt, kan du leve med tab i forbrugssektoren eller omvendt. Du har selvfølgelig ingen garanti mod, at markeder som sådan er i krise. Det er derfor, at det for år tilbage blev en dårlig investering at vælge ”emerging markets”. Mange af de såkaldte vækstøkonomier udviklede sig ikke længere med raketfart. Lige nu er der flere, der påpeger, at Indien bliver et fortsat vækstområde, mens Kina er mere tvivlsom. Man kan vælge ETF´er eller investeringsforeninger, der går uden om Kina, hvis man tror på den nævnte profeti og alligevel ønsker at investere i Asien.

 

Så er der omkostningerne

Alt den tid jeg har investeret har forskel i omkostningerne mellem de aktive investeringsforeninger og de passive været diskuteret i medierne. De passive er den betegnelse, som man i Danmark har givet indeks og ETF´erne. Brede indeks og brede ETF´er har ÅOP på ca. 0,2-0,7 %, hvor de aktive oftest ligger mindst 1-2% højere. Det er for mig svar nok på, hvorfor jeg vælger indeks og ETF´er, som jeg har behandlet flere gange på denne blog.

 

Mifid II vil skabe transparens

I Danmark er der en stærk investeringshistorik for at vælge de aktive investeringsforeninger. Det er stadig kun 6% af danskerne, der investerer i de indeksbasered investeringsforeninger. Der findes ikke præcise tal på ETF´erne.

Det er lidt underligt, når man tænker på, at de fleste danskere er ret optaget af, om de får 1 eller 2% på deres opsparinger i øvrigt.

Måske kan Mifid II, hvor EU lovgiver om at skabe større transparens for dine omkostninger, gøre det mere synligt for dig om dine omkostninger er 0,25 % eller 1,5 %? På den lange bane har det ret stor betydning for dit afkast.

.

 

Tålmodighed: derfor er kvinder bedre investorer

Undersøgelser viser, at kvinder ikke handler aktier så ofte som mænd. Det passer godt med de interviews, jeg har foretaget. Vælger kvinder først at ville investere, er de tålmodige og går sjældent efter de hurtige penge. Det er ikke hyppige handler, der tiltrækker dem.

 

Tålmodighed er en styrke, piger

Tålmodighed er faktisk en økonomisk dyd viser undersøgelser fra CEBI (Weekendavisen, 11.maj). Det er nemlig de tålmodige, der opnår størst økonomisk gevinst på en lang række områder set gennem en længere årrække.

Det giver stof til eftertanke: Det handler altså ikke om at være hurtig på taster eller mobiltelefon. Men om at være tålmodig med det man foretager sig, når det gælder investeringer og økonomisk gevinst.

Det er min erfaring, at det er den indstilling kvinder går til investeringer med, når de vil i gang.

Så selvom tålmodighed overhovedet ikke er kønsbestemt, så ser det ud til, at det er indstilling, der kan betale sig.

 

Jeg ved ikke lige, hvor undersøgelserne stille utålmodige og flyvske eksistenser som mig selv. Nederst på formuestigen ser det ud til. Det må vi så leve med, mens vi kaster os over endnu en spændende investering, der sikkert bliver solgt inden for 3 måneder.

 

 

Enkelt aktier er ikke nødvendigvis kvindesmart

Det er ikke sikkert at det er enkelt aktier, du skal starte med. Især ikke hvis du er nybegynder og kun vil bruge minimal tid på dit nye ”håndværk”.

 

Svært at vælge rigtigt i første hug

Du kan gennem én investering – for samme beløb som du havde tænkt at bruge på en enkelt aktier – vælge at købe indeksbaserede fonde og de udenlandske ETF´er. ( Jeg har skrevet meget om begge dele på denne blog). Begge typer er rimeligt billige i årlige omkostninger, da de følger et indeks. Dermed skal de ikke løbende forvaltes af en investeringsekspert.

Gennem et enkelt køb kan du fx vælge globale aktier og dermed få en lille andel af fx 100 store globale virksomheder. Du er ikke afhængig af om en bestemt branche pludselig er truet. Det vil du være, hvis du har købt en enkelt aktie. Det kan være så svært at vælge den rigtige aktie og branche i første hug.

En virksomhed eller 100 store

Både indeksbaserede fonde og ETF´erne har først i de seneste år fået danskernes interesse og slet ikke så meget som i udlandet. Det er lidt synd, fordi det er lettere at have 10.000 kr i en pulje af globale aktier, end at ramme en succes, hvis man skulle købe en enkelt aktie,for det samme beløb.

Jeg startede selv som nybegynder i 2014 med indeksbaserede fonde og ETF´er. De giver et langsomt voksende afkast. De kastes ikke frem og tilbage som enkelt aktier. Her kan et forkert regnskab vende op og ned og gøre en succes til en fiasko.

Som nybegynder er det vigtigt at lykkes

Så hvis du vil lykkes med dine investeringer som nybegynder, bør du vælge brede verdensindeks eller andre brede indeks, som har gjort det godt og er billige i omkostninger.

Så skal du ikke sove med en enkelt aktier, som pludselig slet ikke leverer det, alle eksperterne forudser og får dig til at miste penge.

Når man er nybegynder har man brug for succes. Det bliver et bevis på, at man rent faktisk kan finde ud af det.

Når du bliver mere øvet kan du bedre leve med lidt turbulens. Det er min erfaring.

3 gode grunde: derfor kan du sagtens investere selv

Det vigtigste i kvindeinvest er at lære almindelige mennesker at investere. Det giver frihed og fornemmelse for ens egen formåen at kunne det. Som alt andet er det en læreproces, der kan tage tid.

 

Du kan lære det

Hver gang vi skal i gang med noget nyt, kan det forekomme grænseoverskridende. Jo mere ukendt det vi skal lære er, jo mere vil vi føle, der er på spil. Jeg kender kvinder der har svedige håndflader første gang de køber aktier og lige skal sikre sig flere gange, at det ikke ender galt.

Det er helt forståeligt at vi reagerer sådan, når vi skal lære nyt. Tænk på første gang du skulle holde tale eller noget andet, der er græseoverskridende for dig.

 

Sproget kan skræmme dig

Lige nu vil bankerne gerne have kvinder til at forstå kunsten at investere hos dem. Det er rigtig godt. Men samtidig er der inden for den finansielle sektor en tradition for at bruge et sprog og også en attitude, som i sig selv kan virke skræmmende: Årlige omkostninger, indre værdi, cykliske aktier, langtidsperspektiv, risikoprofil.

Min blog har til formål ikke at lade os skræmme af attitude og sprog: Både du og jeg kan investere. Detaljerne og sprogbrugen kan du sætte dig ind, hvis investeringer begynder at interessere dig.

 

Bliv din egen chef og dine børns forbillede

Jeg taler tit med unge kvinder, som spekulerer over, hvorfor det med at investere ligger langt væk for piger. En af de konklusioner mine undersøgelser viser er, at pigerne ikke lærer det af deres mødre.

Derfor er jeg selv blevet meget bevidst om at min datter på 19 år lærer at investere selv. Jeg vil gerne have, at det bliver en færdighed, som hun mestrer, lige som hun mestrer så meget anden, vi finder vigtigt. Jeg vil gerne have at hun bliver sin egen chef på det økonomiske område.

Kursus om kvinder og investeringer

Hvis du og dem du kender har lyst til at opleve et par spændende timer i selskab med mig og jurist Anne Buhl om kvinder og investeringer, der vil gøre dig i stand til selv at investere: så kontakt Helle Christiansen på: hc@kvindeinvest.com

Aktier: Afkast og udbytte med indbygget ligestilling

Ligestillingsdebatten er omfattende og kan hurtigt dele vandene – også blandt kvinder indbyrdes. Men lad os tage ja-hatten på for en stund: Når du har købt dine aktier (eller andre værdipapirer) er der ligestilling. Du får det samme udbytte og afkast som dine mandlige kollegaer og venner. Du skal ikke engang på barrikaderne, og du behøver ikke at ærgre dig over, at du har taget en forkert uddannelse, hvor kvinder pr tradition får mindre i løn.

Solskinsinfo for selvvalgt ligestilling

Det er da solskinsinfo og burde få dig til selv at investere. Husk også, at undersøgelser viser, at kvinder er dygtigere end mænd til at investere. Men det er endnu ret underbelyst og dybest set også ret uinteressant.

Det interessante er, at dine egne investeringer giver dig selvvalgt ligestilling.

 

Jeg har lavet en infografik for at belyse dette kompliceret emne på en lysende smuk søndag

Momentum: med gør-det-selv pen og uden teknisk analyse

I løbet af ugen så jeg en ekspert vise tabeller med forskellige aktiers bevægelser. Det var en såkaldt teknisk analyse sikkert udført af et meget avanceret program. Der var fokus på aktier, der var faldende i kurs overfor aktier, der var stigende i kurs.

Det korte version af en lang forklaring var at aktier i en faldende trend havde større sandsynlighed for at falde i værdi og dermed være en dårlig investering end aktier i en positiv trend, hvor den statistiske sandsynlighed for at en forsat ville stige i værdi. Det blev illustreret i grafer med mange spændende streger, der skulle vise pointen.

Faktum er, at jeg ikke forstod alle ekspertens mange tekniske forklaringer og demonstrationer. Om det var meningen at hægte almindelige mennesker af og gøre investeringer til en videnskab for særlig indviede, som havde adgang til tekniske analyser, skal jeg ikke kunne sige.

Men jeg kan oversætte det til almen viden: Aktier der er inde i en god stime og stiger i værdi – altså har det man kalder momentum – kan det godt betale sig at fokusere på.

Sådan gør du:

Du kigger simpelhed efter aktiernes kurser gennem de sidste 3 til 6 måneder på nettet eller i en avis. Du streger så et par interessante eksempler under.

Aktier, der er inde i en positiv og stabil udvikling over en given periode, kan siges at have en form for momentum. Det kan være et pejlemærke for om aktien er interessant for dig.

Det er en simpel teknik jeg bruger meget i min ”analyse”. Aviser og pen er de arbejdsredskaber jeg behøver for at lure momentum!

Socialt ansvarlighed er også lighed

I én af gårdsdagens aviser kunne man læse, at både PFA og PKA Pension ser lighed og fairness i lønninger som et central punkt i forhold til socialt ansvarlighed. Det er et område, som vi godt kan påvirke, når vi selv investere. Jeg vil belyse det gennem børsnotering af to danske virksomheder i anden halvdel af 2016: Nets og GomSpace fra Nordjylland.

 

Nets uden indikation af lighed:

I de tre dage efter børsnoteringen, hvor jeg ejede Nets aktier, erfarede jeg, at rigtig mange millioner tilfaldt en lille gruppe personer omkring virksomheden, i et set up jeg stadig krummer tæer over. Social ansvarlighed forstået som lighed så jeg ikke skyggen af, og jeg valgte derfor at sælge aktien med et mindre tab. Den høje prissættelse – som gjorde at få personer blev forgyldt – angives fortsat som grunden til at aktien stadig er i minus.

 

Gomspace for Nordjylland

Sommeren 2016 blev en lille nordjysk virksomhed, der producerer små nano-satellitter, introduceret på Børsen i Sverige. Det er en lille virksomhed, der brugte børsnoteringen til at skaffe midler til bl.a. at få den succes, som produktet havde potentiale til. Direktøren virker oprigtig glad over sit produkt og over de en ny ordre virksomheden får. Det fremgår intet sted som om målet med børsnoteringen har været, at skaffe flest mulige penge til direktionsgangene. I stedet udvider virksomheden løbende antallet af medarbejdere i og med at ordre løber ind.

 

Bundlinje og lighed

Siden børsnoteringen er GomSpace aktien steget med 293% og Nets, som gik på Børsen september 2016, er faldet med ca. 8% i 2017 – og blot i denne uge: 4,37%.

Det siger kun noget om kvaliteten af disse to børsnoteringer, da det ikke har den kvantitative validitet, som økonomer bedst kan lide. Men forskel på tilgang til lighed og dermed denne del af social ansvarlighed mellem de to virksomheder skriger til himlen.

 

Hvad kan man lære at det?

For mig er det simpelt. Jeg investerer kun i de børsnoteringer, der har et så simpelt set up, at bevægegrundene for børsnoteringen fremstår klart. Dvs. Jeg undgår mastodonter, hvor man kan frygte, at en udsøgt flok bliver forgyldt efter et ugennemskuelige regelsæt, og hvor en simpel regel i social ansvarlighed – lighed – fuldstændig tilsidesættes.